TEKNİK BİLGİLER

Alaşım elementlerinin etkileri, Euro bölgesi sac normu, Malzemelerin kimyasal içerikleri ve Sertlik dönüşüm tablosu hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

TEKNİK BİLGİLER

Alaşım elementlerinin etkileri, Euro bölgesi sac normu, Malzemelerin kimyasal içerikleri ve Sertlik dönüşüm tablosu hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Alaşım Elementlerinin Etkileri

Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi katmak suretiyle yapılan çelikler alaşımlı çeliklerdir.